درخواست کمک آمریکا از روسیه درباره بحران سوریه

 وزیر امور خارجه آمریکا در تماس تلفنی

وزیر امور خارجه با همتای روس خود از وی خواستار کمک مسکو در حل بحران سوریه شد.

وزیر امور خارجه

به گزارش پایگاه خبری «تیک» (TIK.ir)؛به نقل از رویترز، جان کری گفت:

آمریکا انتظار دارد روسیه از سوریه مصرانه بخواهد ترک مخاصمه را رعایت کند و ما نیز

در همکاری با جناح مخالف همین کار را انجام خواهیم داد.

وزارت خارجه امریکا اعلام کرد: جان کربی سخنگوی وزارت خارجه در یک نشست

خبری گفت که آمریکا می داند که برخی از اقدامات دولت سوریه در داخل و اطراف

شهر حلب با پشتیبانی حملات هوایی روسیه صورت می گیرد.

 

وی گفت : کری برای لاوروف تصریح کرده است که آمریکا نگران گزارشهای

موثق در مورد نقض آتش بس در داخل و اطراف حلب است و از آنجا که این

نقض ها با کمک و پشتیبانی حملات هوایی روسیه صورت می گیرد، یک موضوع نگران کننده برای ما است.

 

به گفته این سخنگو ، کری ضمن تاکید بر درخواست روسیه از دولت سوریه

برای متوقف ساختن نقض آتش بس  قول داد که متقابلا چنین کاری را بنوبه خود

در مورد گروه های مخالفی انجام دهد که تحت حمایت ما قرار دارند.

 

*میزان

وزیر خارجه درخواست کمک کرد از روسیه.وی در تماس تلفنی با همتای روس خود از وی خواستار کمک مسکو در حل بحران سوریه شد.در ادامه … وزیر خارجه وزیر امور  درخواست کمک کرد از روسیه.وی در  تماس تلفنی با همتای روس خود
اش شله قلمکار در پورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز
از وی خواستار کمک مسکو در حل بحران سوریه شد.در ادامه … وزیر امور خارجه  وزیر خارجه درخواست کمک کرد از روسیه.وی در  تماس تلفنی با همتای روس خود از وی خواستار کمک مسکو در حل بحران سوریه شد.در ادامه … وزیر  خارجه وزیر خارجه درخواست کمک کرد از روسیه.وی در تماس تلفنی با همتای روس خود از وی خواستار کمک مسکو در حل بحران سوریه شد.در ادامه … وزیر  امور